Původní stav budovy pro komunitní centrum a jeho rekonstruovaná podoba při zahájení provozu