Vystěhovávání obyvatel z Bedřišky v Ostravě opět zahájeno!

Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své schůzi dne 13.5.2024 rozhodla o postupném ukončování nájemních smluv obyvatelům Bedřišky. Obyvatelé se tuto informaci dozvěděli následně z místního Zpravodaje, vydávaného radnicí, kde tento krok vedení radnice odůvodňuje následovně:

„Technický stav domů v této oblasti se s přibývajícím časem zhoršuje a navzdory snahám některých místních obyvatel o jejich údržbu není možné tento bytový fond zachovat pomocí běžných oprav. Posudky, které byly zpracovány v průběhu let 2018 až 2024, jednoznačně potvrzují, že domy jsou za hranicí životnosti a jejich opravy by buďto neřešily jejich celkový stav, nebo by byly ekonomicky neudržitelné. Dále je to havarijní stav rozvodů kanalizace a vody, které jsou pro obyvatelnost osady zásadní, a náklady na opravy by přesáhly desítky milionů korun.“

Radnice obvodu Mariánské Hory a Hulváky je správcem uvedeného majetku od r.1997. Za současný stav spravovaného majetku tak nese plnou odpovědnost. Očekáváme, že vedení Magistrátu města Ostravy přijme na základě shora citovaného odůvodnění taková opatření, která znemožní správci majetku pokračovat v dalším ničení majetku města.

Náhradní obecní byty radnice lidem nenabídne.

Obyvatelům Bedřišky byly v týdnu 27.5.- 31.5.2024 doručeny dopisy, z nichž se od městské části dozvěděli podrobnější informace k zamýšlenému ukončování nájemních smluv, zejména pak, do které skupiny byly jednotlivé rodiny zařazeny. Ve Zpravodaji k tomu radnice uvádí: „Vedení mariánskohorské radnice proto přijalo usnesení, že se současnými nájemníky finských domů na Bedřišce, kterým končí nájemní smlouva letos a začátkem roku 2025, bude uzavřen dodatek nájemní smlouvy, který jim bude garantovat prodloužení smluvního vztahu až do konce září roku 2025, a u domů, které byly v roce 2021 částečně opraveny, bude uzavřen dodatek nájemní smlouvy zaručující prodloužení smluvního vztahu až do května roku 2029. Obě skupiny nájemníků budou mít možnost se souhlasem městského obvodu na vlastní náklady v domech realizovat drobné opravy“ a dále: „Těm, kteří dodržují nájemní smlouvu a hradí nájemné včas, jsme připraveni nabídnout náhradní bydlení, nebo třeba i pomoc s případným stěhováním jinam, například při úhradě kauce.“

Dle dodatků, které v těchto dnech nájemníkům radnice předkládá k podpisu, nic z uvedených citací neplatí. V případě, že obyvatelé dodatky podepíší, nemají nárok na přidělení náhradního bydlení, nesmí provádět žádné opravy, nemají garantovanou finanční podporu, a pokud dodatek nepodepíší do 30.6.2024, nájemní smlouvy skončí dle původních termínů ukončení nájmů a tudíž nemají garantováno ani prodloužení nájemních smluv do shora uvedených termínů.

(Tento text v PDF jako tisková zpráva.)

Soubory

Podepište petici!

Na podporu Bedřišky vznikla petice: SOUBOJ DAVIDA S GOLIÁŠEM: BEDŘIŠKA PŘEŽIJE!