Dopis všem zastupitelům města Ostravy

Obyvatelé Bedřišky v těchto dnech zaslali na emaily všech zastupitelů města Ostravy, s výjimkou starosty městského obvodu Mariánské  Hory a Hulváky, dopis, kterým je informují o současné situaci na Bedřišce a to spolu se všemi podklady, které obyvatelé v uplynulých dnech od vedení radnice obdrželi včetně článku v místním Zpravodaji. Kompletní kopie dopisu - viz níže. 

26.6.2024 zasedá od 9:00 hod. Zastupitelstvo města. Obyvatelé Bedřišky tam budou taktéž, aby hájili své právo na bydlení a svůj domov. Bedřiška je názorným příkladem skvělé práce obyvatel a jejich zájmu o místo kde žijí. Jejich úsilí a práce je oceňována nejen v ČR ale je známá i v zahraničí. Bedřišku již navštívili studenti univerzit, pracovníci neziskovek a další např. z Německa, Finska, Itálie, Polska, Holandska, Francie, Maďarska… Ocení jejich práci konečně i Ostrava a její představitelé?

Text dopisu v PDF