„Víkendová kavárna“ – cyklus besed s hosty na Bedřišce


„Víkendová kavárna“ Bedřiška – Pod tímto názvem se skrývá cyklus „Dní otevřených dveří na Bedřišce“, v nichž bychom rádi v bývalé dělnické kolonii Bedřiška v Ostravě přivítali všechny lidi dobré vůle. Ty, jenž mají srdce i oči otevřené, umí kriticky přemýšlet a sami se chtějí na vlastní zkušenosti přesvědčit o pravdivosti dlouholetých klišé, která doposud, zejména v Ostravě, zaznívají, když se hovoří o této lokalitě a lidech, kteří zde žijí.

Kavárna proběhne letos poprvé, ve 14-ti denních intervalech, vždy od 14:00 hod do 17:00 hod. (při zájmu návštěvníků i déle) a její součástí budou i zajímavé diskuze, přednášky a prezentace pozvaných hostů, ty vždy od 15:00 do 16:00 hod, jejichž jména najdete u jednotlivých termínů v sekci „Události“. Pro návštěvníky bude připravena dobrá káva, čaj či studené nápoje, domácí koláč a v případě zájmu i povídání o historii Bedřišky, boji za její záchranu či o jejích vyhlídkách do budoucna.

V případě nepříznivého počasí kavárna funguje v komunitním centru na Bedřišce.

Termíny

12. 7.

Čas: 15:00 – 16:00
Host: ELENA GOROLOVÁ

Terénní pracovnice ve společnosti Vzájemné soužití o.p.s. , romská aktivistka, v listopadu 2018 byla společností BBC zařazena mezi 100 žen roku 2018.
Pochází z Ostravy, vystudovala Střední pedagogickou školu a školu Profesora Matějíčka-Ostrava-Poruba.
V roce 1990 byla po porodu svého druhého syna nedobrovolně sterilizována. Od r. 2005 společně s dalšími ženami aktivně bojovala za změnu legislativy ohledně sterilizace s podporou Ligy lidských práv, s Evropským centrem pro práva Romů, s Helsinským výborem. O svém příběhu přednášela na konferencích v řadě zemí světa a vystupovala také v OSN.V roce 2009 se česká vláda za nedobrovolné sterilizace omluvila.K odškodnění postižených žen však nedošlo.
Povídat se bude o sterilizacích žen v době minulé ale také o tom, jak ji tato osobní zkušenost změnila a proč se rozhodla nést „svou kůži na trh“ v boji za změnu legislativy v oblasti sterilizací.

Adresa události na FB:
https://www.facebook.com/events/559494481392073/

26. 7.

Host: zatím nepotvrzen – upřesníme po potvrzení

Téma: Moje knížka – povídání o čtení v době digitálních technologií

Adresa události na FB:
https://www.facebook.com/events/196779281711478

9. 8.

Čas: 15:00 – 16:00
Host: Ing. LEOPOLD SULOVSKÝ

Český horolezec, dnes senátor a podnikatel.. 17. května 1991 se stal prvním Čechem, který vystoupil na Mount Everest..V 90. letech patřil do evropské horolezecké špičky a účastnil se několika mezinárodních expedic. Na svém kontě má řadu prvovýstupů.
Uspěl 2x v senátních volbách a to v r.2012 a 2018, kdy kandidoval v obvodu Ostrava – město za hnutí Ostravak..
Od roku 1997 je majitelem a manažerem dvou obchodů s outdoorovým zbožím HUDYsport Ostrava a Ostrava-Poruba.
Studoval SPŠ stavební ve Valašském Meziříčí a Vysoké učení technické v Brně, obor pozemní stavitelství. 15 let pracoval pro Vítkovické stavby Ostrava.
Zájmy: horolezectví, divoká voda, sjezdové lyžování, tenis, architektura, umění, horská fotografie
Povídat se bude zejména o horolezectví a práci senátora.

Adresa události na FB:
https://www.facebook.com/events/666557737258944

14. 8. – mimořádná kavárna!

V rámci akce Barvy Bedřišky se uskuteční mimořádná víkendová kavárna!

Čas: 14:00 – 15:00
Host: PhDr. JANA HORVÁTHOVÁ

Ředitelka Muzea romské kultury v Brně. Narodila se a vyrostla ve vysokoškolsky vzdělané romské rodině v Brně. Jejím otcem je český romský aktivista a také bývalý československý politik Karel Holomek. Po maturitě na gymnáziu vystudovala historii a muzikologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
Povídat se bude o málo známých událostech z romské historie, o vzniku romského muzea a zazní i snad něco málo i z osobního příběhu p. ředitelky.

Adresa události na FB:
https://www.facebook.com/events/608568146463721

23. 8.

Bude oznámeno.

Adresa události na FB:
https://www.facebook.com/events/215982032851194

6. 9.

Čas: 15:00 – 16:00
Host: doc.PhDr. MARTIN JEMELKA, Ph.D.

Český historik a publicista specializující se na sociální dějiny 19. a 20. století, dějiny dělnictva a každodennosti, historickou demografii, regionální a kulturní dějiny a náboženské dějiny. Je autorem několika monografií a řady kapitol a statí v domácích i zahraničních publikacích a periodikách. Jeho jméno je již dnes pevně spjato s výzkumem ostravských dělnických kolonií. Vystudoval Gymnázium Olgy Havlové v Ostravě-Porubě (1997) a obor historie na katedře historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě (2002), na níž v postgraduálním studiu absolvoval obor hospodářské a sociální dějiny (2005 PhDr., 2006 Ph.D.).
Ocenění: 2009 Cena Josefa Pekaře
Povídat se bude samozřejmě o dělnických koloniích.

Adresa události na FB:
https://www.facebook.com/events/715334365912457

19. 9.

Čas: 15:00 – 16:00 hod.
Host: Mgr. HANA HALFAROVÁ

Novinářka na volné noze. Externí redaktorka časopisu Vlasta. Vystudovala žurnalistiku a češtinu v Brně. Rozmluvila se v rádiu v Českých Budějovicích a rozepsala v ČTK v Ostravě. Vyškolila se na dvou rodičovských, aby se vrátila zpět k řemeslu – k publicistice. Baví ji psát rozhovory, příběhy lidí, ráda naslouchá (a když má dost odvahy, i fotí). Nejen lidem ze severu Moravy, kde žije. Povídat si budeme o novinařině, o lidech, které při své práci potkává, i o tom, jak se dostala do Ostravy a také na Bedřišku.

Adresa události na FB:
https://www.facebook.com/events/717023519123130

 


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.