Staré  versus nové  vedení radnice MH a H.


Dne 18.10.2018 podala p. Eva Lehotská  z  Mariánských Hor a Hulvák ke Krajskému soudu v Ostravě návrh na neplatnost volby kandidáta do zastupitelstva obvodu MH a H  p. Patrika Hujduse. Z tohoto důvodu byl zrušen termín ustavujícího zastupitelstva obvodu Mariánské Hory a Hulváky, původně stanoven v rozporu se zákonem na 25.10.2018  a to až do pravomocného rozhodnutí soudu o návrhu.

Dle zákona č. 491/2001 Sb. – zákon o volbách do zastupitelstev obcí, § 5, odst. 1 do zastupitelstva obce může být zvolen každý volič, u kterého není překážka volebního práva a který je v den voleb v tomto městském obvodu nebo městské části přihlášen k trvalému pobytu.  A právě toto ustanovení zákona je v případě současného p.1 místostarosty  předmětem stížnosti p. Lehotské.

Shrňme si fakta příběhu. P. Patrik Hujdus je formálně přihlášen na Sušilově ul. 919/1 v Ostravě – Mariánských Horách. Na této adrese měl pan místostarosta přidělen obecní byt, ke kterému  však dle potvrzení ÚMOb MH a H i prohlášení p. Patrika Hujduse samotného,  byla již ke dni 31.01.2018 ukončena nájemní smlouva a byt byl pronajat jiném nájemci a tudíž na této adrese p. Hujdus prokazatelně bydlet nemůže. Dále bylo p. Lehotskou na katastru zjištěno, že p. místostarosta vlastní spolu s manželkou nový rodinný dům v Těrlicku – Hradišti, kde  p. zastupitel i s rodinou v současnosti bydlí a kam se denně z Ostravy vrací.  Byť Patrik Hujdus vlastní dle výpisu z katastru ještě byt na Pražákově ul. v MH a H, ani v tomto bytě nebydlí, když jej pronajímá svému známému.  Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že p. Patrik Hujdus v obvodu, kde kandidoval do zastupitelstva obce, fakticky nebydlí.

Dle několika nálezů Ústavního soudu (např. sp.zn. Pl.ÚS 9/94) otázka trvalého bydliště občanů je sice v obecné rovině záležitostí evidenční a nikoliv faktickou, nicméně ve věcech volebních je dle názoru Ústavního soudu nutno pojem vykládat materiálně.  Tento závěr podporuje i ústavní vymezení územních samosprávných celků jako územních společenství občanů, která mají právo na samosprávu (čl. 100 odst. 1 Ústavy). Smyslem formální existence obce je, aby si její obyvatelé mohli sami spravovat své vlastní záležitosti. Činí tak prostřednictvím orgánů obce. Proto také oprávnění tyto orgány vytvářet je podmíněno faktickým poutem obyvatele – voliče či kandidáta k obci.

A jaký bude další možný vývoj v této věci? Již dnes víme, že na radnici MH a H je sestavena koalice, kterou tvoří Nezávislí, SPD – Tomio Okamura, Ostravák, KSČM a KDU-ČSL. Součástí koaliční dohody je, že post starosty obvodu MH a H má obsadit právě Patrik Hujdus. Pokud navrhovatelka u Krajského soudu se svým návrhem na prohlášení neplatnosti volby kandidáta Patrika Hujduse uspěje, mohla by jej postu starosty zbavit. Lze předpokládat, že by se pak do čela radnice chtěla vrátit Liana Janáčková. A zde vyvstává  otázka, zda by s ní zastupitelé, jenž jsou dnes součásti koaliční dohody, chtěli pokračovat v koaliční spolupráci.  Jedním ze základních prvků při sestavování  koalice  byl totiž údajně názor koaličních partnerů Nezávislých, aby Liana Janáčková již nebyla ve vedení radnice MH a H.

Nezbývá než čekat na rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě  o návrhu p. Evy Lehotské a pozorně pak sledovat další kroky a rozhodnutí nově zvolených zastupitelů obvodu MH a H a jedině jejich následnými skutky  posuzovat plnění předvolebních slibů, které dali nám – svým voličům.

,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.