Otevřený dopis budoucím zastupitelům a radním Mariánských Hor a Hulvák.


Vážení zastupitelé, k napsání  tohoto dopisu nás přinutila situace, která se opakuje v  této obci již poněkolikáté – viz 3 případy z minulého volebního období:prodej Červený kříž (studentské městečko), vystěhování, přislíbená  revitalizace a nakonec nabízený prodej bytů Knüpferova 3+4, projekt školícího centra, jenž se nakonec ukázal být novou radnicí.

Ve středu 19. září 2018 se ostravští zastupitelé usnesli, že zadají novou komplexní analýzu, která vedení města i obvodu Mariánské hory a Hulváky pomůže v rozhodování o budoucnosti lokality Bedřiška. Nově má být v zadání definováno, že cílem města je zachovat na Bedřišce stávající sousedskou komunitu a zajistit jí lepší životní podmínky .Do jejího konečného vypracování by se tak z logiky věci na Bedřišce neměly dělat nevratné změny, tedy ani bourání domů, které mají být podrobeny analýze. Ačkoliv starostka obvodu Liana Janáčková definici usnesení rozporovala, odsouhlasilo ho nakonec zastupitelstvo města v poměru třiceti devíti ku pěti hlasům a usnesení tedy platí.

Dne 12.10.2018 se obyvatelé Bedřišky dozvídají od dělníků, pracujících na demolici ubytovny,  že firma  má příkaz k demolici 1 domu. Po nesrovnalostech v adrese a upřesnění se nakonec zjistí, že jde o 1 ze dvou nejzachovalejších prázdných finských domků v osadě a to domku na Jasinkově 12. Mimochodem ten mají zájem obývat občané, kteří si řádně podali žádost na bytovém odboru našeho obvodu. Jedna žádost byla zamítnuta s tím, že se byty na Bedřišce z rozhodnutí rady obce  dále nepronajímají  a druhá není vyřešena.

12.10.2018 obyvatelé zablokují  auty příjezd k domu a neprodleně předávají získanou informaci p. primátorovi Ostravy Macurovi, který je ještě téhož dne dosavadním 1.místostarostou a podle posledních informací i budoucím starostou městské části MH a H Patrikem Hujdusem ubezpečen, že se bude bourat pouze bývalá ubytovna.

12.10.2018 informaci o připravované demolici domu na Jasinkově 12 potvrzuje telefonicky cca v 17:30 hod. i vedoucí pracovník firmy DAV p. Kašovský s tím, že pouze čekají na písemné povolení ale tvrdí, že o víkendu se bourat nebude. Do osady rovněž přijeli v pátek policisté ČR, které přivolal komunitní pracovník Kumar Vishwanathan. Velitel hlídky tvrdí, že hovořil se starostkou Janáčkovou a ta mu potvrdila, že má povolení na zbourání jak ubytovny, tak i předmětného domu,který je v nebezpečném stavu a PČR tak nemůže konat.

15.10.2018 se podporovatelé a sympatizanti Bedřišky sešli na radnici obvodu a vedoucí odboru výstavby Dagmar Pulchartová jim sdělila, že  byl vydán pouze demoliční výměr na ubytovnu. O chystané demolici domu nic nevěděla. Odkázala je tak na bytový odbor radnice, kde se od vedoucího odboru Lukáše Lesňáka dozvěděli, že se na demolici domu na Jasinkově 12 připravuje výběrové řízení.

Ptáme se tedy současného vedení obvodu: Proč chcete domy  na Bedřišce bourat, aniž by byly k dispozici  výsledky nově zadané analýzy? Nestačilo by udělat u všech prázdných bytů na Bedřišce pouze to, co má povinnost udělat se spravovaným nebo vlastním majetkem správný hospodář – tj. byty řádně a včas obsazovat novými nájemníky nebo majetek řádně zabezpečit proti možnému poškozování či ničení a provádět jeho pravidelnou kontrolu? To však vy, současné vedení  radnice, dělat už dlouhé měsíce zásadně odmítáte.

Vysvětlení p. starostky  Liany Janáčkové k demolici domu na Jasinkově 12  je jednoduché:,,Mohly by do tohoto domku vlézt děti a zranit se.“  Ale to ty děti už mohou dělat několik měsíců,dokonce let v dalších  prázdných a nezabezpečených domcích na Bedřišce!

Ptáme se: Proč to doposud nikomu z odpovědných pracovníků současného vedení radnice nevadilo. a nevadí jim ani to, že naše děti tímto dlouhodobým neodpovědným přístupem ke spravovanému majetku vystavují i nebezpečím reálnějším a hrozivějším  – např. setkáním s loupeživými výrostky z ubytovny v Zábřehu, opilými bezdomovci či kontaktu s infekčními injekčními stříkačkami?

A tak se ptáme  také vás, nově zvolených zastupitelů: Opravdu jste do politiky vstupovali proto, aby jste byli v koalici s někým, kdo po celá léta flagrantně lže značné části občanů a přehlíží jejich názory, ignoruje jejich náměty a připomínky, nezajímá se o jejich problémy a potřeby? Jsme přesvědčeni, že na dosavadní praxi naší radnice nezmění nic ani odchod  stávající starostky Liany Janáčkové z její dosavadní funkce. Její nástupce, p. Patrik Hujdus, totiž hodlá a taky bude pokračovat, pokud k tomu bude mít příležitost, v její dosavadní politice, jak se nechal několikrát slyšet i v médiích a také na svém  FB.

Vážení nově zvolení zastupitelé: Chcete se na tom doopravdy podílet?

My obyvatelé jsme vždy měli za to, že v politice, a zejména té komunální, by měli být lidé s vyššími mravními hodnotami, kteří mají  sílu a schopnost postarat se o ty slabší a právě  na ně tímto otevřeným dopisem apelujeme. Už i proto, aby naše děti měly pozitivní vzor, který si mohou ,,osahat“. Dosáhneme na tyto hodnoty  konečně  i na radnici v Mariánských Horách a Hulvákách?

Žádáme vás, abyste ve světle popsaných  událostí na Bedřišce ti z vás, kteří jste uzavřeli koalici s končícím vedení radnice, ještě zvážili vaše působení v této koalici.

Zároveň vyzýváme všechny ostatní zastupitelé k tomu, aby nabídli alternativy k novým jednáním o možné velké koaliční spolupráci, která přinese  dlouho očekávanou, a především skutečnou změnu poměrů na radnici v Mariánských Horách a Hulvákách.

V Ostravě 17. 10. 2018

Obyvatelé, sympatizanti a podporovatelé

Eva Lehotská, Petra Kolinke, manželé Śtanglerovi, Jan Žemba, Václav Žemba, Lydie Habustová, Zlatuše Pavlíková,Věra Přibylová, Ivana Pavlíková, Anna Pivodová, Janette Balážová, Antonín Baláž, Anna Liberdová, Petr Sklenařík, rodina Podraná, Ludmila Podraná ml., Anna Vítková,Ondřej Marek,Petr Mikl, Kumar Vishwanathan

 


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.