Nové vedení aneb jak to dopadlo.


V minulých dnech jsme na našem webu psali o tom, že byl podán ke Krajskému soudu v Ostravě návrh na neplatnost volby kandidáta p. Patrika Hujduse. V pátek 26.10.2018  dostala p. Lehotská  potvrzenou informaci o tom, že zmiňovaný návrh byl Krajským soudem zamítnut.  Byť s tímto návrhem byla u mnohých lidí spojována naděje na změnu pro náš obvod, nezbývá než zamítavé  rozhodnutí  Krajského soudu  v Ostravě  respektovat.

V novém  vedení městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky je tak i nadále koalice, sestavená ze 4 zastupitelů Hnutí Nezávislích, 1 zastupitele SPD-Tomio Okamura, 1 zastupitele hnutí Ostravák, 1 zastupitele KSČM a 1 zastupitele KDU-ČSL. Opozici tvoří 3 zastupitelé hnutí Lepší a čistá Ostrava (LEČO), 3 zastupitelé hnutí ANO 2011 a 1 zastupitel ODS.

Díky zkušenostem z minulých volebních období i díky nedávnému prohlášení p. zastupitelky Liany Janáčkové v lokálním tisku víme, že nová koalice bude kontinuálně  pokračovat v práci předchozích vedení našeho obvodu. Znamená to tedy, že i nadále bude v obvodu Mariánské Hory a Hulváky  pokračovat arogance některých vedoucích  úředníků obce, netransparentnost v  přidělování obecních bytů a zadávaní veřejných zakázek, neodpovědné nakládaní s obecním majetkem v rozporu se zásadou správného hospodáře, většinové prosazování  dalších méně či více pochybných projektů bez ohledu na jejich potřebnost, odmítání jakýchkoliv opozičních  návrhů, či prohlubování  zášti mezi  obyvateli obvodu v duchu hesla „rozděluj a panuj“.

Může normální občan v této situaci pro zlepšení života v obci vůbec něco udělat? Není toho mnoho ale přeci jen může. Jako občan se např. může aktivně účastnit jednání zastupitelstva obce,  může důsledně kontrolovat splnění  jednotlivých  úkolů,  může vyžadovat informace ke všem věcem, které jej jako občana zajímají, může podávat návrhy a podněty.  Zda to bude stačit k tomu, aby na naší radnici  převážila slušnost, vstřícnost, odpovědnost  a pracovitost ukáže čas.

Eva Lehotská

Převzato z webu: zpravyzobce.cz

,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.