„Jenom prodiskutovat nestačí“ – otevřený dopis obyvatel Bedřišky primátorovi


Níže sdílíme otevřený dopis obyvatel Bedřišky primátorovi Ostravy.

 

Otevřený dopis obyvatel Bedřišky

Jenom prodiskutovat nestačí“

K rukám pana primátora Ing. Tomáše Macury, MBA a členů pracovní skupiny „Bedřiška“

Ostrava dne 22.9.2019

Vážený pane primátore,

Dne 17.9.2019 jste Vy a členové pracovní skupiny obdrželi otevřený dopis Architektů bez hranic, kteří se rozhodli podpořit nás, obyvatele, v boji za setrvání v našich domovech na Bedřišce.

Na tento dopis reagoval pan náměstek Mgr. Radim Babinec krátkým emailem dne 18.9.2019, který nám byl autory otevřeného dopisu přeposlán. Mgr. Babinec v něm napsal, že žádost Architektů bez hranic o zapojení zástupce obyvatel Bedřišky do pracovní skupiny bude projednána 3.10.2019 na jejím dalším setkání. Dále napsal, že se zástupci obyvatel lokality Bedřiška „…mnohokrát jednali, jsme v kontaktu a pokud je z jejich strany nějaký podnět, vždy si najdeme čas věc prodiskutovat“.

My, obyvatelé Bedřišky, sdílíme názor Architektů bez hranic a žádáme, aby náš zástupce, paní Eva Lehotská, byla řádným členem pracovní skupiny a aby tato naše žádost byla na pracovní schůzce projednána taktéž 3.10.2019.

Dále považujeme za potřebné všem členům pracovní skupiny sdělit, že jenom věci prodiskutovat nestačí. Prázdné domy na Bedřišce chátrají. Nejsou dostatečně zajištěny, přes veškerou snahu stávajících obyvatel o jejich ochranu jsou rabovány a stále častěji okupovány cizími osobami (naposledy zasahovala policie dne 18.9.2019 za osobní účasti místostarosty ÚMob MH a H p. Vladimíra Řezáče), místo aby byly obsazeny např. rodinami s dětmi a sousedství mohlo nadále vzkvétat.

Obyvatelé žijí v neustálé nejistotě již dlouhou dobu a v posledních týdnech už mají strach v noci vycházet ze svých domovů.

Pokud se situace bude nadále vyvíjet tímto směrem a političtí představitelé obvodu a města budou dále jen „prodiskutovávat“ co s Bedřiškou dál, budeme nuceni si myslet, že se jedná o promyšlený záměr, jak obyvatele ze svých domovů vypudit a „neušpinit si přitom ruce“. Chátrající domy se navíc jednodušeji demolují než ty zabydlené, což konvenuje záměrům starosty našeho obvodu, ale rozhodně ne našim potřebám.

Naší potřebou je nadále na Bedřišce zůstat a sousedství rozvíjet. Pokud myslíte vážně, že s námi tuto potřebu sdílíte (snad většinová část pracovní skupiny), je nutné přijmout rozhodnutí co nejdříve a na jeho základě začít jednat. Jsme přesvědčeni, že prvním krokem by mělo být přizvání našeho zástupce do pracovní skupiny, druhým krokem postupné obsazování prázdných domů a třetím krokem prodlužování našich nájemních smluv na déle než několik měsíců, když je více než zjevné, že další kroky k proměně lokality nebudou realizovány v týdnech ani v měsících ale příprava projektů, zajištění financování a samotná realizace bude vyžadovat delší období.

Vaši obyvatelé Bedřišky


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.