„Jenom prodiskutovat nestačí“ – otevřený dopis obyvatel Bedřišky primátorovi

Níže sdílíme otevřený dopis obyvatel Bedřišky primátorovi Ostravy.

 

Otevřený dopis obyvatel Bedřišky

Jenom prodiskutovat nestačí“

K rukám pana primátora Ing. Tomáše Macury, MBA a členů pracovní skupiny „Bedřiška“

Ostrava dne 22.9.2019

Vážený pane primátore,

Dne 17.9.2019 jste Vy a členové pracovní skupiny obdrželi otevřený dopis Architektů bez hranic, kteří se rozhodli podpořit nás, obyvatele, v boji za setrvání v našich domovech na Bedřišce.

Na tento dopis reagoval pan náměstek Mgr. Radim Babinec krátkým emailem dne 18.9.2019, který nám byl autory otevřeného dopisu přeposlán. Mgr. Babinec v něm napsal, že žádost Architektů bez hranic o zapojení zástupce obyvatel Bedřišky do pracovní skupiny bude projednána 3.10.2019 na jejím dalším setkání. Dále napsal, že se zástupci obyvatel lokality Bedřiška „…mnohokrát jednali, jsme v kontaktu a pokud je z jejich strany nějaký podnět, vždy si najdeme čas věc prodiskutovat“.

My, obyvatelé Bedřišky, sdílíme názor Architektů bez hranic a žádáme, aby náš zástupce, paní Eva Lehotská, byla řádným členem pracovní skupiny a aby tato naše žádost byla na pracovní schůzce projednána taktéž 3.10.2019.

Dále považujeme za potřebné všem členům pracovní skupiny sdělit, že jenom věci prodiskutovat nestačí. Prázdné domy na Bedřišce chátrají. Nejsou dostatečně zajištěny, přes veškerou snahu stávajících obyvatel o jejich ochranu jsou rabovány a stále častěji okupovány cizími osobami (naposledy zasahovala policie dne 18.9.2019 za osobní účasti místostarosty ÚMob MH a H p. Vladimíra Řezáče), místo aby byly obsazeny např. rodinami s dětmi a sousedství mohlo nadále vzkvétat.

Obyvatelé žijí v neustálé nejistotě již dlouhou dobu a v posledních týdnech už mají strach v noci vycházet ze svých domovů.

Pokud se situace bude nadále vyvíjet tímto směrem a političtí představitelé obvodu a města budou dále jen „prodiskutovávat“ co s Bedřiškou dál, budeme nuceni si myslet, že se jedná o promyšlený záměr, jak obyvatele ze svých domovů vypudit a „neušpinit si přitom ruce“. Chátrající domy se navíc jednodušeji demolují než ty zabydlené, což konvenuje záměrům starosty našeho obvodu, ale rozhodně ne našim potřebám.

Naší potřebou je nadále na Bedřišce zůstat a sousedství rozvíjet. Pokud myslíte vážně, že s námi tuto potřebu sdílíte (snad většinová část pracovní skupiny), je nutné přijmout rozhodnutí co nejdříve a na jeho základě začít jednat. Jsme přesvědčeni, že prvním krokem by mělo být přizvání našeho zástupce do pracovní skupiny, druhým krokem postupné obsazování prázdných domů a třetím krokem prodlužování našich nájemních smluv na déle než několik měsíců, když je více než zjevné, že další kroky k proměně lokality nebudou realizovány v týdnech ani v měsících ale příprava projektů, zajištění financování a samotná realizace bude vyžadovat delší období.

Vaši obyvatelé Bedřišky

Výzva Architektů bez hranic

Sdílíme text výzvy Architektů bez hranic, kterou zveřejnili na svém facebookovém profilu, ohledně zastoupení obyvatel Bedřišky v pracovní skupině pro Bedřišku.


Ing. Tomáš Macura, MBA,
primátor Statutárního města Ostrava
a
členové pracovní skupiny pro osadu Bedřiška
V Ostravě, 16. 9. 2019

Zapojení zástupce místní komunity do pracovní skupiny pro osadu Bedřiška

Vážený pane primátore, vážení členové pracovní skupiny,
jako Architekti bez hranic máme možnost spolupracovat s obyvateli osady Bedřiška. Momentálně v osadě připravujeme jeden díl dokumentu o Architektuře soužití, projektu podpořeném z rozpočtu Ministerstva kultury ČR. Osada Bedřiška byla pro natáčení vybrána, protože místní komunita je v našem prostředí unikátní. Lidé zde společně řeší svou budoucnost, jsou ochotni se angažovat. V rámci připravovaného cyklu Architektura soužití se Bedřiška zařadí mezi příklady z Mnichova (projekt Bellevue di Monaco – bydlení pro uprchlíky a kulturní centrum) či ze Slovenska (projekt Kojatice – inovativní bydlení v Romské osadě na Slovensku). Bedřišku však známe již z dřívější spolupráce, Architekti bez hranic se aktivně účastnili architektonického workshopu na Bedřišce v srpnu 2018.
Spolupráci obyvatel či jejich zástupců a politické reprezentace města vnímáme pro rozvoj Bedřišky a řešení celé situace jako zásadní. Také proto bychom chtěli vyjádřit své znepokojení. Dle informací obyvatel není místní komunita součástí pracovní skupiny magistrátu, která řeší budoucnost této lokality. To je v rozporu s doporučením odborníků na sociální inkluzi. Zapojením místní komunity vzniká a je posilována sociální soudržnost, což pozitivně hodnotí koncepční vládní strategie. Např. Strategie sociálního začleňování 2014–2020 nebo Strategie romské integrace do roku 2020 jednoznačně doporučují participaci místní komunity v řešení otázky spojené s bydlením. Vnímáme, že zapojení obyvatel do rozhodování je základním demokratickým principem, na kterém je naše společnost založena. Jako Architekti bez hranic zastáváme postoj, že lidé mají právo rozhodovat o budoucnosti svých domovů.
Participace obyvatel je v zahraničí úspěšně využívána, kromě zapojení obyvatel do přípravy projektu se jedná především o finanční participaci na stavbě sociálního bydlení. Na Slovensku např. organizace ETP úspěšně realizuje projekty bydlení v marginalizovaných romských komunitách s využitím systému mikropůjček. Velká Británie pak vidí ve spolufinancování a stavbě svépomocí jeden z možných léků na současnou krizi bydlení, což shrnuje publikace Right to build. V Chile byl architekt Alejandro Aravena oceněn Pritzker Prize, mimo jiné za projekt z poloviny dokončených domů v chudinské čtvrti ve městě Iquique. Obyvatelé si druhou polovinu mohou dokončit sami. Také v dalších zemích vidíme inspirativní projekty – v Québecku byl participativně řešen projekt Kitcisakik v odlehlé komunitě původních obyvatel.
Osada Bedřiška je ideálním místem, kde by se doporučené participativní přístupy mohly vyzkoušet v praxi a navázat tak na aktivity obyvatel, včetně jejich zapojení při zmiňovaném architektonickém workshopu. Místní lidé podle naší zkušenosti dlouhodobě projevují ochotu se zapojit. V osadě navíc funguje komunitní centrum, které by mělo sloužit také k setkávání místních lidí se zástupci z příslušných úřadů. Nemalé prostředky na jeho vybudování by se tím zúročily. Bedřiška by se v našem posouzení mohla stát ukázkovým projektem nejen v rámci České republiky, ale i v Evropě.

Žádáme proto, aby jako jeden z kroků nutných k revitalizaci místa se zohledněním potřeb tamních obyvatel byl do pracovní skupiny magistrátu pro osadu Bedřiška přizván zástupce obyvatel osady Bedřiška.
Rádi poskytneme v této záležitosti odborné konzultace. Náš spolek se problematikou participace a dostupnosti bydlení dlouhodobě zabývá.

S úctou zástupci spolku Architekti bez hranic
Ing. arch. Vojtěch Sigmund, Ph.D., a Ing. arch. Karolína Kripnerová
Architekti bez hranic, z. s.
info@architektibezhranic.eu

Pozvání do diskusní tramvaje | DisTram 19. 7. 2019

Přijměte naše srdečné pozvání k jízdě diskusní tramvají 19. července 2019 ve 14:00 hodin z Náměstí Republiky v Ostravě nebo podle přiloženého jízdního řádu. Cestou se pobavíme o minulé, současné i budoucí situaci ostravské osady Bedřiška a na konci jízdy jste zváni k neopakovatelné prohlídce této lokality. Na setkání s Vámi se těší sdružení Děti Bedřišky.

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

Cena Via Bona 2019: Srdcařem roku je Eva Lehotská!

Vítězka Zvláštní ceny za dobré sousedství je Eva Lehotská! Eva ve své děkovné řeči řekla, že ta cena není její, ale lidí z Bedřišky a všech, kteří jim pomáhají.

Zde jsou výsledky na oficiálním webu soutěže:

Cena Via Bona 2019: po dvaadvacáté jsme ocenili ty, kdo pomáhají druhým

O výsledcích soutěže informovalo např. také Aktuálně.cz ve svém článku Příběhy hrdinů: Gynekolog na kole vybírá statisíce, seniorka bojuje za romskou osadu.

Všem, kteří ji poslali hlas, děkujeme!

 

Peněžní sbírka pro Bedřišku spuštěna!

Nadace VIA založila pro Bedřišku dárcovskou sbírku! Výtěžek dárcovské sbírky bude určen na právní služby, související s obranou práv nájemníků a tím i záchranou Bedřišky.

Přispět můžete tady:

https://www.darujme.cz/projekt/1201598

Projekt byl podpořen Nadací VIA v programu Živá komunita. Každou korunu, kterou darujete, nám Nadace VIA zdvojnásobí až do výše 20 000Kč. Míříme na cílovou částku 50 000Kč. Kampaň poběží symbolicky do 15. května, tedy dne, kdy se slaví Mezinárodní den rodin!

O sbírce se mluví mimo jiné i v této reportáži České televize:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/419231100030215-udalosti-v-regionech/video/675727

Sdílejte a darujte dle svých možností. Děkujeme!

 

Nové vedení aneb jak to dopadlo.

V minulých dnech jsme na našem webu psali o tom, že byl podán ke Krajskému soudu v Ostravě návrh na neplatnost volby kandidáta p. Patrika Hujduse. V pátek 26.10.2018  dostala p. Lehotská  potvrzenou informaci o tom, že zmiňovaný návrh byl Krajským soudem zamítnut.  Byť s tímto návrhem byla u mnohých lidí spojována naděje na změnu pro náš obvod, nezbývá než zamítavé  rozhodnutí  Krajského soudu  v Ostravě  respektovat.

V novém  vedení městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky je tak i nadále koalice, sestavená ze 4 zastupitelů Hnutí Nezávislích, 1 zastupitele SPD-Tomio Okamura, 1 zastupitele hnutí Ostravák, 1 zastupitele KSČM a 1 zastupitele KDU-ČSL. Opozici tvoří 3 zastupitelé hnutí Lepší a čistá Ostrava (LEČO), 3 zastupitelé hnutí ANO 2011 a 1 zastupitel ODS.

Díky zkušenostem z minulých volebních období i díky nedávnému prohlášení p. zastupitelky Liany Janáčkové v lokálním tisku víme, že nová koalice bude kontinuálně  pokračovat v práci předchozích vedení našeho obvodu. Znamená to tedy, že i nadále bude v obvodu Mariánské Hory a Hulváky  pokračovat arogance některých vedoucích  úředníků obce, netransparentnost v  přidělování obecních bytů a zadávaní veřejných zakázek, neodpovědné nakládaní s obecním majetkem v rozporu se zásadou správného hospodáře, většinové prosazování  dalších méně či více pochybných projektů bez ohledu na jejich potřebnost, odmítání jakýchkoliv opozičních  návrhů, či prohlubování  zášti mezi  obyvateli obvodu v duchu hesla „rozděluj a panuj“.

Může normální občan v této situaci pro zlepšení života v obci vůbec něco udělat? Není toho mnoho ale přeci jen může. Jako občan se např. může aktivně účastnit jednání zastupitelstva obce,  může důsledně kontrolovat splnění  jednotlivých  úkolů,  může vyžadovat informace ke všem věcem, které jej jako občana zajímají, může podávat návrhy a podněty.  Zda to bude stačit k tomu, aby na naší radnici  převážila slušnost, vstřícnost, odpovědnost  a pracovitost ukáže čas.

Eva Lehotská

Převzato z webu: zpravyzobce.cz

Staré  versus nové  vedení radnice MH a H.

Dne 18.10.2018 podala p. Eva Lehotská  z  Mariánských Hor a Hulvák ke Krajskému soudu v Ostravě návrh na neplatnost volby kandidáta do zastupitelstva obvodu MH a H  p. Patrika Hujduse. Z tohoto důvodu byl zrušen termín ustavujícího zastupitelstva obvodu Mariánské Hory a Hulváky, původně stanoven v rozporu se zákonem na 25.10.2018  a to až do pravomocného rozhodnutí soudu o návrhu.

Dle zákona č. 491/2001 Sb. – zákon o volbách do zastupitelstev obcí, § 5, odst. 1 do zastupitelstva obce může být zvolen každý volič, u kterého není překážka volebního práva a který je v den voleb v tomto městském obvodu nebo městské části přihlášen k trvalému pobytu.  A právě toto ustanovení zákona je v případě současného p.1 místostarosty  předmětem stížnosti p. Lehotské.

Shrňme si fakta příběhu. P. Patrik Hujdus je formálně přihlášen na Sušilově ul. 919/1 v Ostravě – Mariánských Horách. Na této adrese měl pan místostarosta přidělen obecní byt, ke kterému  však dle potvrzení ÚMOb MH a H i prohlášení p. Patrika Hujduse samotného,  byla již ke dni 31.01.2018 ukončena nájemní smlouva a byt byl pronajat jiném nájemci a tudíž na této adrese p. Hujdus prokazatelně bydlet nemůže. Dále bylo p. Lehotskou na katastru zjištěno, že p. místostarosta vlastní spolu s manželkou nový rodinný dům v Těrlicku – Hradišti, kde  p. zastupitel i s rodinou v současnosti bydlí a kam se denně z Ostravy vrací.  Byť Patrik Hujdus vlastní dle výpisu z katastru ještě byt na Pražákově ul. v MH a H, ani v tomto bytě nebydlí, když jej pronajímá svému známému.  Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že p. Patrik Hujdus v obvodu, kde kandidoval do zastupitelstva obce, fakticky nebydlí.

Dle několika nálezů Ústavního soudu (např. sp.zn. Pl.ÚS 9/94) otázka trvalého bydliště občanů je sice v obecné rovině záležitostí evidenční a nikoliv faktickou, nicméně ve věcech volebních je dle názoru Ústavního soudu nutno pojem vykládat materiálně.  Tento závěr podporuje i ústavní vymezení územních samosprávných celků jako územních společenství občanů, která mají právo na samosprávu (čl. 100 odst. 1 Ústavy). Smyslem formální existence obce je, aby si její obyvatelé mohli sami spravovat své vlastní záležitosti. Činí tak prostřednictvím orgánů obce. Proto také oprávnění tyto orgány vytvářet je podmíněno faktickým poutem obyvatele – voliče či kandidáta k obci.

A jaký bude další možný vývoj v této věci? Již dnes víme, že na radnici MH a H je sestavena koalice, kterou tvoří Nezávislí, SPD – Tomio Okamura, Ostravák, KSČM a KDU-ČSL. Součástí koaliční dohody je, že post starosty obvodu MH a H má obsadit právě Patrik Hujdus. Pokud navrhovatelka u Krajského soudu se svým návrhem na prohlášení neplatnosti volby kandidáta Patrika Hujduse uspěje, mohla by jej postu starosty zbavit. Lze předpokládat, že by se pak do čela radnice chtěla vrátit Liana Janáčková. A zde vyvstává  otázka, zda by s ní zastupitelé, jenž jsou dnes součásti koaliční dohody, chtěli pokračovat v koaliční spolupráci.  Jedním ze základních prvků při sestavování  koalice  byl totiž údajně názor koaličních partnerů Nezávislých, aby Liana Janáčková již nebyla ve vedení radnice MH a H.

Nezbývá než čekat na rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě  o návrhu p. Evy Lehotské a pozorně pak sledovat další kroky a rozhodnutí nově zvolených zastupitelů obvodu MH a H a jedině jejich následnými skutky  posuzovat plnění předvolebních slibů, které dali nám – svým voličům.