Bývalá kolonie Bedřiška se promění v moderní místo k bydlení


9.9. 2020 proběhla na Bedřišce v komunitmím centru prezentace definitivní verze studie revitalizace této lokality, kterou zpracovala renomovaná architektonická kancelář re:architekti. Jen ve stručnosti zásadní informace z tohoto setkání, blíže viz tisková zpráva na stránkách města Ostravy z 10.9.2020.

  1. Na Bedřišce zústane zachována část tzv. finských domků, které budou opraveny za výrazné participace samotných obyvatel a podle předem stanovených parametrů.
  2. Bude zachováno bydlení stávajících obyvatel této lokality, přičemž v maximalistické variantě se zde počítá až s 540 obyvateli a dosažení tohoto cíle se předpokládá cca do 10 – 15 let.
  3. Celá proměna bude etapizována, budou celkem 4 etapy a v první fázi bude zpracován projekt na novou infrastrukturu a nové napojení této lokality na dopravní sítě a také plány na opravy finských domů.
  4. Projednává se možnost zřízení sociálního družstva na staré části Bedřišky, přičemž členy družstva by byli město Ostrava a také stávající nájemníci za jasně nadefinovaných podmínek. Jasno by mělo být v této věci cca do konce března 2021. V pozitivím případě by nic nebránilo brzkému zahájení oprav současných domků.
  5. Charakter nově navrhovaných domů je odvozován z architektonických prvků, typických pro finské domky a zachovává tak genius loci dané lokality.
Je to potěšující zpráva, která zcela nepochybně přinese obyvatelům této lokality alespoň částečně tolik potřebný klid a jistotu. Jen doufáme, že po obeznámení se s definitivní verzí studie vedení městské části opravdu přistoupí k obsazování prázdných domů na Bedřišce novými nájemníky a po prezentaci již bylo přislíbeno, že první 4 byty ve finských domcích budou obsazeny v brzké době. Tak se budeme těšit na nové sousedy.
Děkujeme tímto všem, kteří nás v našem úsilí o zachování našeho bydlení i této lokality celé dlouhé měsíce podporovali a věříme, že se s vámi všemi setkáme u nás na Bedřišce dne 4.10.2020 od 13:00 hod., kdy ve spolupráci s ateliérem TUR Ondřeje Turoně pořádáme Den architektury na Bedřišce, kde se můžete seznámit podrobně s navrhovanou novou tváří Bedřišky od re:architektů i dalšími alternativími řešeními bydlení v této lokalitě od studentů architektury VŠB.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.