Architektonický workshop na Bedřišce skončil.

Dne 31.08.2018 na Bedřišce skončil architektonický workshop. Výsledky byly veřejně prezentovány tentýž den a prezentace se zúčastnil i primátor města Ostravy p. Tomáš Macura se svými hosty, zastupitel Ostravy  p. Juračka , někteří zastupitelé obvodu MH a H včetně p. starostky a také širší veřejnost.  Na našich stránkách i na našem FB profilu budou v následujících  hodinách výstupy z workshopu zveřejněny  a všichni, které zajímá osud Bedřišky a jejích obyvatel,  se můžou s  návrhy možné proměny této lokality podrobněji seznámit také.

Pro obyvatele Bedřišky jsou výsledky 3-denní intenzivní práce architektů, urbanistů, památkářů, sociálních geografů a sociálních pracovníků    významným  podpořením  jejich názoru, že  bourání a nucené vystěhovávání obyvatel této lokality není jediným možným řešením, jak to  veřejnosti vytrvale předkládá současné vedení obvodu MH a H.   Dnes je již zřejmé, že celou oblast lze revitalizovat i při respektování historie místa, názorů  jejích obyvatel  a přitom dosáhnout výsledku, který ve svých vyjádřeních tak často a tak rádi uvádějí i radní obvodu MH a H – nabídnout  v této lokalitě bydlení také pro mladé funkční rodiny a seniory, neboť právě takové rodiny v současné době na Bedřišce žijí a žít i nadále chtějí. 

 

 

 

 

 

 

Architektonický workshop vrcholí.

Dnes 31.08.2018 vrcholí na Bedřišce architektonický workshop. Prezentace výsledků začíná 31.8.2018 v 16:00 hod. přímo v osadě Bedřiška a je přístupná pro širokou veřejnost. Jedná se zcela nepochybně o mimořádnou událost, kdy tým architektů, urbanistů, geografů a sociálních pracovníků za aktivní účasti obyvatel přichází s návrhy, jak lze lokalitu proměnit, aniž by se muselo nutně vše bourat a obyvatele nuceně stěhovat.  !!!Bude to inspirativní a zajímavé!!! Zveme všechny, který chtějí vidět a vědět více, než jim nabízí jednostranný pohled a rétorika současného vedení radnice v Ostravě -Mar. Horách a Hulvákách.

 

Architektonický workshop proběhne 28.08.2018 – 31.08.2018

Byť je dovolenková sezóna v plném proudu, lidé na Bedřišce v tomto období nezahálejí. Blíží se to pomalu ale rozhodně to bude. O čem že to mluvíme? Architektonický workshop – to je to, na co se obyvatelé Bedry hodně těší. Připravili jej lidé z iniciativy Probuď domy ve spolupráci s Galerii Plato, Ostravskou univerzitou, architektonickým ateliérem TUR, Architekty bez hranic, pracovníky Bílého nosorožce o.p.s., Vzájemným soužitím Ostrava, podporovateli a sympatizanty Bedřišky z řad odborné veřejnosti a také samotných obyvatel Bedřišky. Proběhne ve dnech 28.08.2018 – 31.08.2018 za účasti architektů, studentů architektury, sociálních geografů, urbanisty a dalších oborů, vše za aktivní účasti obyvatel Bedřišky na logistice celého projektu. Finančně projekt podpořila Nadace Via z programu Rychlé granty.

Dny plné práce a diskuzí mají jediný cíl – ukázat, že proměnu Bedřišky lze provést i při udržení bydlení stávajících obyvatel v této lokalitě a za jejich plné účasti na její proměně. Výsledky budou prezentovány jak vedení města a obce, tak široké veřejnosti a věříme, že to podpoří veřejnou a transparentní diskusi k tak palčivým otázkám, jako je nucené bezdůvodné vystěhovávání obyvatel v rámci plánovaných revitalizací či spíše spekulací s veřejným majetkem některých vedoucích pracovníků obcí či měst; jako je možnost participace stávajících obyvatel na budoucích změnách a jejich aktivní zapojení do těchto realizací; jak jdou projekty dělat lépe a levněji, jak lze vytvářet vztah lidí k místům kde žijí a jak je motivovat k tomu, aby o ta místa sami pečovali.

Chceme zdůraznit, že obce a města jsou zde pro všechny lidi bez rozdílů a nikdy ne naopak. Pochopí to současné vedení MH a H nebo stále bude zahleděné pouze do svých vlastních zájmů bez ohledů na zájmy svých obyvatel?

Více o programu viz plakát:

Dva týdny bdělosti na Bedřišce

Dne 9.7.2018 jsme na Bedřišce zahájili akci s názvem 2 týdny bdělosti. V rámci této akce je naplánován program ve dnech  11.7.2018, 15.7.2018, 18.7.2018, 19.7.2018 vždy v době od 16:00 hod do 22:00 hod.

Vše vyvrcholí programem dne 21.7.2018 s názvem Barvy Bedřišky, kdy je počátek stanoven na 13:00 hod.

Součástí programu budou komentované prohlídky s fotodokumentací staré i novodobé historie Bedřišky, hry a soutěže pro děti,diskuzní panely o bydlení, koncerty lokálních kapel různých žánrů,promítání dokumentárních filmů o bydlení, filmů a pohádek pro děti, výtvarné dílny a ještě mnoho dalšího. Předběžně účast přislíbila i Saša Uhlová.

Srdečně zvou obyvatelé Bedřišky spolu se svými podporovateli  – Iniciativou Probuď domy, Galerií Plato, Bílým nosorožcem o.p.s., Vzájemným soužitím.

Demolice není řešení.

Včera jsme my, obyvatelé Bedřišky na Magistrát města Ostravy odeslali materiál, který má seznámit zastupitele města s aktuální situací na Bedřišce. Zároveň v něm  popisujeme, jak se Bedřiška za posledních 8 let změnila a také, a to především,  prostřednictvím tohoto materiálu seznamujeme zastupitele města se svou vlastní vizí  o budoucnosti  lokality. Podrobně se lze s naším materiálem seznámit v odkazu níže.

Bedřiška – Demolice je špatné řešení

Úvodní slovo ke spuštění webu

Bedřiška. Normálně hezké ženské jméno. Pro značnou část obyvatel Ostravy místo, kterému je lepší se obloukem vyhnout. Pro obyvatele, kteří zde žijí, je Bedřiška bezpečným a důstojným domovem.

V dnešních dnech se o Bedřišce opět hovoří. Z rozhodnutí současného vedení městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky mají být rodinné domky na Bedřišce, jenž jsou ve správě tohoto obvodu, v blízké budoucnosti zbourány a jejich „nepřizpůsobiví“ obyvatelé vystěhováni mimo obvod. Možná za toto rozhodnutí sklidí vedení obvodu od některých hlasitý potlesk, a v komunálních volbách i hlasy těch, kteří Bedřišku a její obyvatele „znají“, a znát chtějí, pouze z neustále opakovaných dehonestujících výroků starostky obvodu Ing. Arch.  Liany Janáčkové, jejího 1. místostarosty Patrika Hujduse, z videa visícího na oficiálních stránkách městského obvodu, či se baví nad písničkou Jarka Nohavici z r.2010, aniž by se sami přesvědčili či přesvědčit chtěli o současném stavu na Bedřišce.

My, obyvatelé Bedřišky, jsme však přesvědčeni, že v Ostravě je mnohem více těch, kteří  dnes již neposuzují ostatní podle pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.  Jsme přesvědčeni, že jsou v Ostravě lidé, kteří slepě nevěří  osobním pravdám jiných, ale uvažují kriticky a sami pokládají otázky a hledají na ně své vlastní odpovědi.

Těmto lidem chceme povídat o Bedřišce, o životě jejich obyvatel, přinášet informace o minulém i současném dění v tomto sousedství bez obalu  a u nich také chceme  hledat pochopení a pomoc v naší snaze  zachránit Bedřišku jako připomínku staré hornické Ostravy  a také zachránit bydlení pro stávající  obyvatele.

Vítejte tedy na našem webu a doufáme, že všem, kteří jej navštíví, bude s námi příjemně a bezpečno právě tak, jako nám obyvatelům se příjemně a bezpečně žije na Bedřišce.