Architektonický workshop na Bedřišce skončil.


Dne 31.08.2018 na Bedřišce skončil architektonický workshop. Výsledky byly veřejně prezentovány tentýž den a prezentace se zúčastnil i primátor města Ostravy p. Tomáš Macura se svými hosty, zastupitel Ostravy  p. Juračka , někteří zastupitelé obvodu MH a H včetně p. starostky a také širší veřejnost.  Na našich stránkách i na našem FB profilu budou v následujících  hodinách výstupy z workshopu zveřejněny  a všichni, které zajímá osud Bedřišky a jejích obyvatel,  se můžou s  návrhy možné proměny této lokality podrobněji seznámit také.

Pro obyvatele Bedřišky jsou výsledky 3-denní intenzivní práce architektů, urbanistů, památkářů, sociálních geografů a sociálních pracovníků    významným  podpořením  jejich názoru, že  bourání a nucené vystěhovávání obyvatel této lokality není jediným možným řešením, jak to  veřejnosti vytrvale předkládá současné vedení obvodu MH a H.   Dnes je již zřejmé, že celou oblast lze revitalizovat i při respektování historie místa, názorů  jejích obyvatel  a přitom dosáhnout výsledku, který ve svých vyjádřeních tak často a tak rádi uvádějí i radní obvodu MH a H – nabídnout  v této lokalitě bydlení také pro mladé funkční rodiny a seniory, neboť právě takové rodiny v současné době na Bedřišce žijí a žít i nadále chtějí. 

 

 

 

 

 

 


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.