Sbírka „Altánek jako symbol, že sousedé z Bedřišky drží spolu“

Na webu Znesnaze21.cz byla spuštěna sbírka „Altánek jako symbol, že sousedé z Bedřišky drží spolu“.

Sbírka je součástí pořadu Milionář mezi námi. Patronem sbírky je Jiří Antoš, majitel zábavního parku Mirakulum. Organizátorem sbírky je skupina Prima a komunitní projekt Prima SVĚT.

Touto sbírkou bychom rádi získali finanční prostředky na zakoupení materiálu pro stavbu krytého altánu s posezením a dalšího venkovního mobiliáře (laviček, květináčů, dětské průlezky, benzínové sekačky pro údržbu zeleně).

Děkujeme všem, kteří nás v tomto úsilí prostřednictvím sbírky podpoří.

Bývalá kolonie Bedřiška se promění v moderní místo k bydlení

9.9. 2020 proběhla na Bedřišce v komunitmím centru prezentace definitivní verze studie revitalizace této lokality, kterou zpracovala renomovaná architektonická kancelář re:architekti. Jen ve stručnosti zásadní informace z tohoto setkání, blíže viz tisková zpráva na stránkách města Ostravy z 10.9.2020.

  1. Na Bedřišce zústane zachována část tzv. finských domků, které budou opraveny za výrazné participace samotných obyvatel a podle předem stanovených parametrů.
  2. Bude zachováno bydlení stávajících obyvatel této lokality, přičemž v maximalistické variantě se zde počítá až s 540 obyvateli a dosažení tohoto cíle se předpokládá cca do 10 – 15 let.
  3. Celá proměna bude etapizována, budou celkem 4 etapy a v první fázi bude zpracován projekt na novou infrastrukturu a nové napojení této lokality na dopravní sítě a také plány na opravy finských domů.
  4. Projednává se možnost zřízení sociálního družstva na staré části Bedřišky, přičemž členy družstva by byli město Ostrava a také stávající nájemníci za jasně nadefinovaných podmínek. Jasno by mělo být v této věci cca do konce března 2021. V pozitivím případě by nic nebránilo brzkému zahájení oprav současných domků.
  5. Charakter nově navrhovaných domů je odvozován z architektonických prvků, typických pro finské domky a zachovává tak genius loci dané lokality.
Je to potěšující zpráva, která zcela nepochybně přinese obyvatelům této lokality alespoň částečně tolik potřebný klid a jistotu. Jen doufáme, že po obeznámení se s definitivní verzí studie vedení městské části opravdu přistoupí k obsazování prázdných domů na Bedřišce novými nájemníky a po prezentaci již bylo přislíbeno, že první 4 byty ve finských domcích budou obsazeny v brzké době. Tak se budeme těšit na nové sousedy.
Děkujeme tímto všem, kteří nás v našem úsilí o zachování našeho bydlení i této lokality celé dlouhé měsíce podporovali a věříme, že se s vámi všemi setkáme u nás na Bedřišce dne 4.10.2020 od 13:00 hod., kdy ve spolupráci s ateliérem TUR Ondřeje Turoně pořádáme Den architektury na Bedřišce, kde se můžete seznámit podrobně s navrhovanou novou tváří Bedřišky od re:architektů i dalšími alternativími řešeními bydlení v této lokalitě od studentů architektury VŠB.

Barvy Bedřišky 2020 – již zítra!

Barvy Bedřišky již 14.08.2020! Přinášíme upřesněný program s velkou nabídkou zábavy, diskuzí na vážná témata, zajímavé hosty, skvělé občerstvení, pestrý program pro děti a co především. setkání se skvělými lidmi bez předsudků. Přijdte se pobavit i dozvědět něco zajímavého.

Architektura soužití | kino-pátek, diskuze a komunitní večer v PLATO Ostrava

Bedřiška v premiérovém večeru dokumentárních filmů cyklu Architektura soužití v Galerii Plato! A to 17. 7. 2020 od 19:00 hod. ve skvélé společnosti dašího dokumentu Bellevue di Monaco.

Text pořadatele

Premiéra dokumentů Osada Bedřiška a Bellevue Di Monaco. Dokumenty se zabývají možnostmi řešení sociální problematiky a dostupného bydlení, ve kterých se významně angažují skupiny a jednotlivci z oblasti architektury či současného umění. Cyklus uvedou autoři Janek Rous (Artyčok.TV), Karolína Kripnerová a Vojtěch Sigmund (Architekti bez hranic).

Program večera:

19 h debata s hosty z osady Bedřiška na zahradě
20 h projekce a diskuze s autory v kině

Osada Bedřiška (2019, 45 min)

První díl dokumentárního seriálu představuje ostravskou osadu Bedřiška, která je dlouhodobě řazena k tzv. vyloučeným lokalitám. Bedřiška ovšem zdaleka nesplňuje charakteristiku vyloučené lokality, jak si je mnozí z nás představují. Lidé zde žijí rádi, osadu považují za svůj domov a společnými silami se snaží starat jak o vlastní domy, tak o veřejný prostor. Vzniklo zde například i komunitní centrum, kde obyvatelé připravují volnočasové aktivity pro děti, scházejí se zde a diskutují nastalé problémy. Postupem času se jejich úsilí stalo pozoruhodným příkladem občanského a komunitního aktivismu, díky kterému se podařilo vyjednat změny likvidačních plánů a prosadit naopak celkovou revitalizaci osady.
V českém znění s anglickými titulky.

Bellevue di Monaco (2019, 45 min)

Druhý díl je o projektu Bellevue di Monaco, který se nachází v několika domech v centru Mnichova. Domy měly být původně zbourány za účelem postavení luxusních bytů, záměr města však zvrátila skupina aktivistů guerillovou rekonstrukcí jednoho z bytů. Následná migrační krize roku 2015 podnítila zformování oficiálního družstva, složeného z několika stovek místních obyvatel, které si domy pronajalo a přetvořilo je na multifunkční centrum. Vedle kulturního centra s kavárnou se v domech nacházejí byty, kde bydlí jak původní obyvatelé, tak mladí uprchlíci. Místní komunita dobrovolnými vzdělávacími aktivitami pomáhá uprchlíkům se snazší integrací do společnosti a ti zas obohacují město o své životní příběhy, kulturu nebo tradiční jídlo, které vytvářejí specifickou identitu místa.
V německém znění s českými titulky.
Vstup na projekce je součástí vstupného do galerie.

Leták na akci

Barvy Bedřišky 2020

Druhý ročník festivalu Barvy Bedřišky. Jedná se o festival na podporu jedinečné ostravské komunity a jejího boje za právo na důstojné bydlení.

Program

Cirkus trochu jinak s pouličním akrobatickým vystoupením „On the road“ 15:00 – 16″00 hod., ,Statické Divadlo s hrou „Utek“ (od 19:00 hod.) nebo rappeři jako například žilinský trapový mág FVCK_KVLT. Přespolní umělecká vystoupení budou doplňovat vystoupení místních hudebníků přímo z Bedřišky a kulturní program bude prokládán diskuzemi na aktuální společenské témata. Jednou z nich bude diskuze se zástupci různých iniciativ z celé ČR, kde hosté, například až z pražské Písnice nebo místních spolků, budou probírat své zkušenosti při obraně svých domovů před vymístěním a diskutovat to, co můžeme společně udělat v obraně místních komunit před jejich destrukcí. Pozvání přijali také někteří akademici, kteří se věnují výzkumu vyloučených lokalit a otázce kriminality. V rámci „Víkendové kavárny“ bude přednášet ředitelka Muzea romské kultury v Brně. Pro zájemce místní obyvatelé budou nabízet prohlídky po Bedřišce a představí záměry města pro rozvoj lokality nebo vznik Sociálního bytového družstva.

Jídlo, pití a program pro děti bude také zajištěn po celé odpoledne.

Další info:

Informační leták On the road.

Adresa události na FB

https://www.facebook.com/events/407590860212057

„Víkendová kavárna“ – cyklus besed s hosty na Bedřišce

„Víkendová kavárna“ Bedřiška – Pod tímto názvem se skrývá cyklus „Dní otevřených dveří na Bedřišce“, v nichž bychom rádi v bývalé dělnické kolonii Bedřiška v Ostravě přivítali všechny lidi dobré vůle. Ty, jenž mají srdce i oči otevřené, umí kriticky přemýšlet a sami se chtějí na vlastní zkušenosti přesvědčit o pravdivosti dlouholetých klišé, která doposud, zejména v Ostravě, zaznívají, když se hovoří o této lokalitě a lidech, kteří zde žijí.

Kavárna proběhne letos poprvé, ve 14-ti denních intervalech, vždy od 14:00 hod do 17:00 hod. (při zájmu návštěvníků i déle) a její součástí budou i zajímavé diskuze, přednášky a prezentace pozvaných hostů, ty vždy od 15:00 do 16:00 hod, jejichž jména najdete u jednotlivých termínů v sekci „Události“. Pro návštěvníky bude připravena dobrá káva, čaj či studené nápoje, domácí koláč a v případě zájmu i povídání o historii Bedřišky, boji za její záchranu či o jejích vyhlídkách do budoucna.

V případě nepříznivého počasí kavárna funguje v komunitním centru na Bedřišce.

Termíny

12. 7.

Čas: 15:00 – 16:00
Host: ELENA GOROLOVÁ

Terénní pracovnice ve společnosti Vzájemné soužití o.p.s. , romská aktivistka, v listopadu 2018 byla společností BBC zařazena mezi 100 žen roku 2018.
Pochází z Ostravy, vystudovala Střední pedagogickou školu a školu Profesora Matějíčka-Ostrava-Poruba.
V roce 1990 byla po porodu svého druhého syna nedobrovolně sterilizována. Od r. 2005 společně s dalšími ženami aktivně bojovala za změnu legislativy ohledně sterilizace s podporou Ligy lidských práv, s Evropským centrem pro práva Romů, s Helsinským výborem. O svém příběhu přednášela na konferencích v řadě zemí světa a vystupovala také v OSN.V roce 2009 se česká vláda za nedobrovolné sterilizace omluvila.K odškodnění postižených žen však nedošlo.
Povídat se bude o sterilizacích žen v době minulé ale také o tom, jak ji tato osobní zkušenost změnila a proč se rozhodla nést „svou kůži na trh“ v boji za změnu legislativy v oblasti sterilizací.

Adresa události na FB:
https://www.facebook.com/events/559494481392073/

26. 7.

Host: zatím nepotvrzen – upřesníme po potvrzení

Téma: Moje knížka – povídání o čtení v době digitálních technologií

Adresa události na FB:
https://www.facebook.com/events/196779281711478

9. 8.

Čas: 15:00 – 16:00
Host: Ing. LEOPOLD SULOVSKÝ

Český horolezec, dnes senátor a podnikatel.. 17. května 1991 se stal prvním Čechem, který vystoupil na Mount Everest..V 90. letech patřil do evropské horolezecké špičky a účastnil se několika mezinárodních expedic. Na svém kontě má řadu prvovýstupů.
Uspěl 2x v senátních volbách a to v r.2012 a 2018, kdy kandidoval v obvodu Ostrava – město za hnutí Ostravak..
Od roku 1997 je majitelem a manažerem dvou obchodů s outdoorovým zbožím HUDYsport Ostrava a Ostrava-Poruba.
Studoval SPŠ stavební ve Valašském Meziříčí a Vysoké učení technické v Brně, obor pozemní stavitelství. 15 let pracoval pro Vítkovické stavby Ostrava.
Zájmy: horolezectví, divoká voda, sjezdové lyžování, tenis, architektura, umění, horská fotografie
Povídat se bude zejména o horolezectví a práci senátora.

Adresa události na FB:
https://www.facebook.com/events/666557737258944

14. 8. – mimořádná kavárna!

V rámci akce Barvy Bedřišky se uskuteční mimořádná víkendová kavárna!

Čas: 14:00 – 15:00
Host: PhDr. JANA HORVÁTHOVÁ

Ředitelka Muzea romské kultury v Brně. Narodila se a vyrostla ve vysokoškolsky vzdělané romské rodině v Brně. Jejím otcem je český romský aktivista a také bývalý československý politik Karel Holomek. Po maturitě na gymnáziu vystudovala historii a muzikologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
Povídat se bude o málo známých událostech z romské historie, o vzniku romského muzea a zazní i snad něco málo i z osobního příběhu p. ředitelky.

Adresa události na FB:
https://www.facebook.com/events/608568146463721

23. 8.

Bude oznámeno.

Adresa události na FB:
https://www.facebook.com/events/215982032851194

6. 9.

Čas: 15:00 – 16:00
Host: doc.PhDr. MARTIN JEMELKA, Ph.D.

Český historik a publicista specializující se na sociální dějiny 19. a 20. století, dějiny dělnictva a každodennosti, historickou demografii, regionální a kulturní dějiny a náboženské dějiny. Je autorem několika monografií a řady kapitol a statí v domácích i zahraničních publikacích a periodikách. Jeho jméno je již dnes pevně spjato s výzkumem ostravských dělnických kolonií. Vystudoval Gymnázium Olgy Havlové v Ostravě-Porubě (1997) a obor historie na katedře historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě (2002), na níž v postgraduálním studiu absolvoval obor hospodářské a sociální dějiny (2005 PhDr., 2006 Ph.D.).
Ocenění: 2009 Cena Josefa Pekaře
Povídat se bude samozřejmě o dělnických koloniích.

Adresa události na FB:
https://www.facebook.com/events/715334365912457

19. 9.

Čas: 15:00 – 16:00 hod.
Host: Mgr. HANA HALFAROVÁ

Novinářka na volné noze. Externí redaktorka časopisu Vlasta. Vystudovala žurnalistiku a češtinu v Brně. Rozmluvila se v rádiu v Českých Budějovicích a rozepsala v ČTK v Ostravě. Vyškolila se na dvou rodičovských, aby se vrátila zpět k řemeslu – k publicistice. Baví ji psát rozhovory, příběhy lidí, ráda naslouchá (a když má dost odvahy, i fotí). Nejen lidem ze severu Moravy, kde žije. Povídat si budeme o novinařině, o lidech, které při své práci potkává, i o tom, jak se dostala do Ostravy a také na Bedřišku.

Adresa události na FB:
https://www.facebook.com/events/717023519123130

 

„Jenom prodiskutovat nestačí“ – otevřený dopis obyvatel Bedřišky primátorovi

Níže sdílíme otevřený dopis obyvatel Bedřišky primátorovi Ostravy.

 

Otevřený dopis obyvatel Bedřišky

Jenom prodiskutovat nestačí“

K rukám pana primátora Ing. Tomáše Macury, MBA a členů pracovní skupiny „Bedřiška“

Ostrava dne 22.9.2019

Vážený pane primátore,

Dne 17.9.2019 jste Vy a členové pracovní skupiny obdrželi otevřený dopis Architektů bez hranic, kteří se rozhodli podpořit nás, obyvatele, v boji za setrvání v našich domovech na Bedřišce.

Na tento dopis reagoval pan náměstek Mgr. Radim Babinec krátkým emailem dne 18.9.2019, který nám byl autory otevřeného dopisu přeposlán. Mgr. Babinec v něm napsal, že žádost Architektů bez hranic o zapojení zástupce obyvatel Bedřišky do pracovní skupiny bude projednána 3.10.2019 na jejím dalším setkání. Dále napsal, že se zástupci obyvatel lokality Bedřiška „…mnohokrát jednali, jsme v kontaktu a pokud je z jejich strany nějaký podnět, vždy si najdeme čas věc prodiskutovat“.

My, obyvatelé Bedřišky, sdílíme názor Architektů bez hranic a žádáme, aby náš zástupce, paní Eva Lehotská, byla řádným členem pracovní skupiny a aby tato naše žádost byla na pracovní schůzce projednána taktéž 3.10.2019.

Dále považujeme za potřebné všem členům pracovní skupiny sdělit, že jenom věci prodiskutovat nestačí. Prázdné domy na Bedřišce chátrají. Nejsou dostatečně zajištěny, přes veškerou snahu stávajících obyvatel o jejich ochranu jsou rabovány a stále častěji okupovány cizími osobami (naposledy zasahovala policie dne 18.9.2019 za osobní účasti místostarosty ÚMob MH a H p. Vladimíra Řezáče), místo aby byly obsazeny např. rodinami s dětmi a sousedství mohlo nadále vzkvétat.

Obyvatelé žijí v neustálé nejistotě již dlouhou dobu a v posledních týdnech už mají strach v noci vycházet ze svých domovů.

Pokud se situace bude nadále vyvíjet tímto směrem a političtí představitelé obvodu a města budou dále jen „prodiskutovávat“ co s Bedřiškou dál, budeme nuceni si myslet, že se jedná o promyšlený záměr, jak obyvatele ze svých domovů vypudit a „neušpinit si přitom ruce“. Chátrající domy se navíc jednodušeji demolují než ty zabydlené, což konvenuje záměrům starosty našeho obvodu, ale rozhodně ne našim potřebám.

Naší potřebou je nadále na Bedřišce zůstat a sousedství rozvíjet. Pokud myslíte vážně, že s námi tuto potřebu sdílíte (snad většinová část pracovní skupiny), je nutné přijmout rozhodnutí co nejdříve a na jeho základě začít jednat. Jsme přesvědčeni, že prvním krokem by mělo být přizvání našeho zástupce do pracovní skupiny, druhým krokem postupné obsazování prázdných domů a třetím krokem prodlužování našich nájemních smluv na déle než několik měsíců, když je více než zjevné, že další kroky k proměně lokality nebudou realizovány v týdnech ani v měsících ale příprava projektů, zajištění financování a samotná realizace bude vyžadovat delší období.

Vaši obyvatelé Bedřišky

Výzva Architektů bez hranic

Sdílíme text výzvy Architektů bez hranic, kterou zveřejnili na svém facebookovém profilu, ohledně zastoupení obyvatel Bedřišky v pracovní skupině pro Bedřišku.


Ing. Tomáš Macura, MBA,
primátor Statutárního města Ostrava
a
členové pracovní skupiny pro osadu Bedřiška
V Ostravě, 16. 9. 2019

Zapojení zástupce místní komunity do pracovní skupiny pro osadu Bedřiška

Vážený pane primátore, vážení členové pracovní skupiny,
jako Architekti bez hranic máme možnost spolupracovat s obyvateli osady Bedřiška. Momentálně v osadě připravujeme jeden díl dokumentu o Architektuře soužití, projektu podpořeném z rozpočtu Ministerstva kultury ČR. Osada Bedřiška byla pro natáčení vybrána, protože místní komunita je v našem prostředí unikátní. Lidé zde společně řeší svou budoucnost, jsou ochotni se angažovat. V rámci připravovaného cyklu Architektura soužití se Bedřiška zařadí mezi příklady z Mnichova (projekt Bellevue di Monaco – bydlení pro uprchlíky a kulturní centrum) či ze Slovenska (projekt Kojatice – inovativní bydlení v Romské osadě na Slovensku). Bedřišku však známe již z dřívější spolupráce, Architekti bez hranic se aktivně účastnili architektonického workshopu na Bedřišce v srpnu 2018.
Spolupráci obyvatel či jejich zástupců a politické reprezentace města vnímáme pro rozvoj Bedřišky a řešení celé situace jako zásadní. Také proto bychom chtěli vyjádřit své znepokojení. Dle informací obyvatel není místní komunita součástí pracovní skupiny magistrátu, která řeší budoucnost této lokality. To je v rozporu s doporučením odborníků na sociální inkluzi. Zapojením místní komunity vzniká a je posilována sociální soudržnost, což pozitivně hodnotí koncepční vládní strategie. Např. Strategie sociálního začleňování 2014–2020 nebo Strategie romské integrace do roku 2020 jednoznačně doporučují participaci místní komunity v řešení otázky spojené s bydlením. Vnímáme, že zapojení obyvatel do rozhodování je základním demokratickým principem, na kterém je naše společnost založena. Jako Architekti bez hranic zastáváme postoj, že lidé mají právo rozhodovat o budoucnosti svých domovů.
Participace obyvatel je v zahraničí úspěšně využívána, kromě zapojení obyvatel do přípravy projektu se jedná především o finanční participaci na stavbě sociálního bydlení. Na Slovensku např. organizace ETP úspěšně realizuje projekty bydlení v marginalizovaných romských komunitách s využitím systému mikropůjček. Velká Británie pak vidí ve spolufinancování a stavbě svépomocí jeden z možných léků na současnou krizi bydlení, což shrnuje publikace Right to build. V Chile byl architekt Alejandro Aravena oceněn Pritzker Prize, mimo jiné za projekt z poloviny dokončených domů v chudinské čtvrti ve městě Iquique. Obyvatelé si druhou polovinu mohou dokončit sami. Také v dalších zemích vidíme inspirativní projekty – v Québecku byl participativně řešen projekt Kitcisakik v odlehlé komunitě původních obyvatel.
Osada Bedřiška je ideálním místem, kde by se doporučené participativní přístupy mohly vyzkoušet v praxi a navázat tak na aktivity obyvatel, včetně jejich zapojení při zmiňovaném architektonickém workshopu. Místní lidé podle naší zkušenosti dlouhodobě projevují ochotu se zapojit. V osadě navíc funguje komunitní centrum, které by mělo sloužit také k setkávání místních lidí se zástupci z příslušných úřadů. Nemalé prostředky na jeho vybudování by se tím zúročily. Bedřiška by se v našem posouzení mohla stát ukázkovým projektem nejen v rámci České republiky, ale i v Evropě.

Žádáme proto, aby jako jeden z kroků nutných k revitalizaci místa se zohledněním potřeb tamních obyvatel byl do pracovní skupiny magistrátu pro osadu Bedřiška přizván zástupce obyvatel osady Bedřiška.
Rádi poskytneme v této záležitosti odborné konzultace. Náš spolek se problematikou participace a dostupnosti bydlení dlouhodobě zabývá.

S úctou zástupci spolku Architekti bez hranic
Ing. arch. Vojtěch Sigmund, Ph.D., a Ing. arch. Karolína Kripnerová
Architekti bez hranic, z. s.
info@architektibezhranic.eu

Pozvání do diskusní tramvaje | DisTram 19. 7. 2019

Přijměte naše srdečné pozvání k jízdě diskusní tramvají 19. července 2019 ve 14:00 hodin z Náměstí Republiky v Ostravě nebo podle přiloženého jízdního řádu. Cestou se pobavíme o minulé, současné i budoucí situaci ostravské osady Bedřiška a na konci jízdy jste zváni k neopakovatelné prohlídce této lokality. Na setkání s Vámi se těší sdružení Děti Bedřišky.

Kudyznudy.cz - tipy na výlet