Měsíc: Srpen 2020

  • Barvy Bedřišky 2020 – již zítra!

    Barvy Bedřišky již 14.08.2020! Přinášíme upřesněný program s velkou nabídkou zábavy, diskuzí na vážná témata, zajímavé hosty, skvělé občerstvení, pestrý program pro děti a co především. setkání se skvělými lidmi bez předsudků. Přijdte se pobavit i dozvědět něco zajímavého.